Szlak PR-A 269, szlak pustynny, Tabernas, Almería


Odległość: 14 km. (wersja skrócona: 9 km.).

Nachylenie: Droga o niewielkim nachyleniu (nachylenie wynosi około 150 m.) i 250-300 m. wysokości

Czas trwania: 5 godzin. (krótsza: 3 godziny) IGN Map: 1030-3 (Tabernas).

Rodzaj drogi: wyschnięte koryto rzeki i ścieżka.

Trudność: Niska

Pustynia w Tabernas jest rezerwatem przyrody od 1989 roku ze względu na jej szczególne piękno, na suchy wręcz księżycowy krajobraz.

Obszar ten charakteryzuje  3000 godzin słonecznych w roku, niskie opady deszczu (200-250 mm. rocznie), minimalne temperatury -5°C w zimie i  maksymalnie 48°C w lecie.

Szlak zaczyna się w miejscu scenariuszy filmowych Mini Hollywood i p rzechodzi przez opuszczoną sceneriȩ na wzór meksykańskiej wsi.

Ten pustynny szlak  (PR-A 269), w większości płaski,  prowadzi wzdluż wyschniȩtego koryta rzeki, miejsca, gdzie nakrȩcono wiele westernów.